• טרומפלדור 29 , תל אביב
  • מרים חשמונאית 27 א׳ , תל אביב

*
*
תאריך רצוי לטיפול